• Trojkomorový okenný a dverový systém
  • Súčiniteľ tepelného prestupu rámu Uf =0,6-1,23 W/mK
  • Izolačné vložky pre prerušenie tepelného mostu šírky 45mm
  • Konštrukčná hľbka profilu: 90mm rám a 99mm krídlo
  • Nový štandard založenia okenných tabúľ do profilov (zväčšená hľbka)
  • Inovačný systém odvádzania vody z konštrukcie
  • Široký sortiment použitelného kovania
  • Moderný a elegantný design finálneho výrobku so špičkovými tepelno-izolačnými vlastnosťami

star