Podľa čoho spoznáme kvalitné bezpečnostné dvere?

Podľa čoho spoznáme kvalitné bezpečnostné dvere?

Ak ste sa už z akýchkoľvek dôvodov rozhodli pre kúpu bezpečnostných dverí, vyberajte ich naozaj precízne. Ako si vybrať naozaj kvalitné dvere? Aj keď mnohí z vás si dvere vyberajú najmä podľa vzhľadu, v prípade bezpečnostných dverí sa zaujímajte aj o ich konštrukciu, bezpečnostnú triedu, ich odolnosť voči hluku a požiaru, počet istiacich bodov a spôsob ich odomykania. Kupujte len certifikované dvere.

Dôležité sú aj doplnky, ktoré sú potrebné na to, aby bezpečnostné dvere spĺňali svoju funkciu. Samozrejmosťou by mala byť bezpečnostná zárubňa, bezpečnostná cylindrická vložka, bezpečnostné kovanie, odporúčame aj panoramatický priezor, bezpečnostnú retiazku prípadne chránený profil kľúča.

Vzhľad dverí

Bezpečnostné dvere už dávno nie sú nevzhľadnou opachou, ale v dnešných ponukách nájdete aj štýlové dvere, aj v kombinácii s modernými materiálmi. Reprezentujú vstup do vášho domova, zosúlaďte ich nielen s podlahou, ale aj celkovým interiérom.

Bezpečnostná trieda

Bezpečnostné dvere do bytov a rodinných domov sa podľa európskej normy STN delia do 4 bezpečnostných tried, pričom pri stupni 1 vôbec nejde o bezpečnostné dvere a dvere s bezpečnostným stupňom 4 sú dvere s vysokým stupňom ochrany, ktoré vás ochránia aj pred skúseným zlodejom

Odolnosť proti hluku

Vyberajte si dvere, ktoré majú odolnosť hluku 42-43 decibelov. Akú vysokú nepriezvučnosť garantuje výrobca, zistíte podľa certifikátu bezpečnostných dverí.

Protipožiarna odolnosť

Táto hodnota vyjadruje minimálnu dobu, počas ktorej dvere dokážu odolávať voči požiaru, bránia prestupu horúcich plynov, vytvárajú tepelnú bariéru a ochránia vás pred ohňom a horúčavou. 
Stupnica požiarnej odolnosti sa určuje podľa výsledkov klasifikačných skúšok a je stanovená normovou hodnotou, skúškou a výpočtom. Pri dverách najčastejšie ide o ochranu v 30, 60, alebo 90-tich minútach.

Počet istiacich bodov

Uzamykacie čapy zaisťujú dvere v bezpečnostnej zárubni. Pasívne istiace body sú vysunuté a pevne uchytené v oceľovej konštrukcii dverí a zabraňujú vysadeniu dverí zo zárubne, ich vypáčeniu alebo vytlačeniu zo zárubne. Aktívne istiace body sú vysúvateľné a ovládané zámkou, znásobujú bezpečnosť a tiež zabraňujú vysadeniu dverí zo zárubne, ich vypáčeniu alebo ich vytlačeniu zo zárubne.

 

Výberu bezpečnostných dverí venujte zvýšenú pozornosť. Snahou o ušetrenie sa môže stať, že  si zakúpite falošné bezpečnostné dvere, ktoré vás neochránia pred zlodejmi a vy zbytočne vyhodíte ušetrené peniaze.