Kovaním activPilot vytvorila spoločnosť Winkhaus ucelený systém schopný splniť všetky požiadavky a ponúknuť riešenia, ktoré možno v budúcnosti považovať za nový štandard. Základ systému pritom tvoria známe kovania - autoPilot. Všetky osvedčené funkcie a výhody tejto generácie spololčnosť Winkhaus prevzala, optimalizovala a zdokonalila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezpečnosť   
 
Špeciálnou novinkou kovania activPilot je jeho inovatívny uzatvárací systém. Úplne nový uzatvárací osemhranný hríbik garantuje spoločne s modulárnym systémom rámových protiplechov nadštandardnú životnosť a vysokú úroveň zabezpečenia. 
 
Úroveň bezpečnosti je vďaka tomu úplne individuálna a závisí prakticky len na výbere zodpovedajúcich rámových protikusov. Okrem toho možno uzatvárací bezpečnostný osemhranný hríbik ručne prenastaviť a nastaviť tak prítlak okenného krídla k rámu v rozsahu + / - 0,8 mm, čím sa docieli optimálna tesnosť aj po dlhodobom užívaní okná.
 
 
 
 
Funkčnosť a flexibilita
 
Flexibilita je pre Winkhaus synonymom variability riešenia s dôrazom na maximálnu spokojnosť zákazníka a minimálnu náročnosť pri výrobe alebo montáži. 
 
ActivPilot ponúka nepreberné množstvo individuálnych riešení, modifikácií a úprav. Typickým príkladom flexibilného prvku je TFE (integrovaný prvok s trojitou funkciou), schopný slúžiť ako poistka chybnej manipulácie, prizdvihávač a balkónová poistka zároveň.