Hliníkové okná a dvere


Viac informácií

Plastové okná a dvere


Viac informácií

Vchodové dvere


Viac informácií

Príslušenstvo


Viac informácií

Montáž okien a dverí


Viac informácií

Stavebná činnosť


Viac informáciíReferencie
O nás

Máme stabilnú pozíciu na Slovenskom stavebnom trhu, ktorú chceme ďalej upevňovať. Kvalitný materiál a profesionálne vyškolený personál sú zárukou tej najvyššej kvality. Na všetky naše výrobky máme atesty a certifikáty podľa platnej normy Slovenskej republiky. Je pre nás samozrejmosťou realizovať diela v kvalite zodpovedajúcej predstavám investora a spĺňajúce požiadavky príslušných noriem.

Aj Vy máte možnosť využiť naše služby a stať sa našimi spokojnými zákazníkmi. Pokiaľ máte o naše služby záujem,prezrite si našu ponuku a neváhajte nás kontaktovať.

Spoločnosť Oknosystém s.r.o. bola založená už v roku 2012 na Slovensku. Úplny výpis z ORSR nájdete na tomto linku

Kontakt
Oknosystém s.r.o. - Showroom

Široký výber farieb a dekorov

Plastové okná dnes môžete bez akýchkoľvek kompromisov zladiť s celkovým architektonickým riešením objektu. A to nielen po stránke tvarovej, ale aj výberom optimálnej farby či dekoru. Na výber sú rôzne farebné odtiene plastových materiálov, fólie v imitácii dreva alebo technológia opláštenia hliníkom.

Najvyššie izolačné hodnoty

Kvalitné plastové okná môžu zásadným spôsobom znížiť budúce energetické nároky Vášho objektu, a tým ušetriť mnoho peňazí. Je treba vyhodnotiť tepelný prestup celým oknom, prestup tepla jeho rámom alebo parametre distančného rámiku medzi sklami. Aby sa zabránilo oroseniu v zimných mesiacoch, je nutné vyhodnotiť taktiež teploty na povrchu okna.

Variabilita tvarov

Rozmer a tvar okna sú základnými parametrami výberu. Okrem štandardných pravouhlých okien sú dostupné aj akékoľvek iné tvary - šikmé alebo oblúkové. Záleží len na Vašom vkuse.

Garantovaný proces výroby

Náš dodávateľ okien a dverí vlastní výrobnú licenciu, ktorú im po splnení prísnych kritérií udeľujú renomovaní dodávatelia plastových profilov. Tí taktiež pravidelnými kontrolami dohliadajú nad dodržiavaním technologických postupov. Zákazníkom je tak garantovaná vysoká kvalita okien a ich dlhá životnosť.

Počet komôr

V minulosti bol počet komôr hrubým vodítkom kvôli predstave o kvalite tepelnej izolácie rámov okien a dverí. Vďaka rôznym veľmi účinným konstrukčným či technologickým opatreniam pri návrhu a výrobe moderných profilov je dnes množstvo komôr profilov takmer nepodstatné. Napr. trojkomorové profily opatrené vnútornou tepelnou izoláciou , majú výrazne lepšie hodnoty tepelnej izolácie, ako napr. štandardné osemkomorové profily.Rozhodujúce pre stanovenie kvality tepelnej izolácie je len hodnota prechodu tepla rámami - teda Uf [W/m2K] a sklom. Čím nižšie Uf, tým lepšie izolačné schopnosti.

Trieda (class A / class B)

trieda A - hrúbka vonkajšej steny profilov 3mm

trieda B - hrúbka vonkajšej steny profilov 2,7mm

V dobách dvoj a trojkomorových profilových systémov bola hrúbka vonkajších stien profilov dôležitou veličinou. Dôvodom bolo dosiahnutie dostatočnej pevnosti rohových zvarov. Profily mali v tých dobách len málo vnútorných stien a priečok a pevnosť rohov tak bola daná prevažne množstvom zvareného materiálu vonkajších stien profilov. V dnešnej dobe mnohokomorových systémov veľkých stavebných hĺbok (70mm a viac) je v profiloch výrazne viac materiálu (steny a priečky) ako bývalo v profiloch dvoj a trojkomorových. Nie je teda dôvod tvoriť extra hrubé vonkajšie steny profilov, lebo pevnosť rohov veľmi pozitívne ovplyvňuje množstvo vnútorných stien a priečok. Dnešné hlboké profily vyrábané v extruznej triede B majú až o 50% vyššiu pevnosť rohov, ako trojkomorové profily v triede A. Paradoxom na trhu je, že mnoho profilov inzerovaných ako profily vyrobené v triede A má po premeraní menšiu plochu zvaru a pevnosť rohov ako štandardné profily vyrobené v triede B. Dôvodom sú papierovo tenké vnútorné prepážky a steny, ktorých hrúbka nie je extruznou triedou A.

Uzavretá výztuž

Vyztužovanie plastových okien má 2 zásadné dôvody: Zvýšiť stabilitu profilov zaťažených vetrom a vlastnou hmotnosťou okna - teda okenných krídiel a zamedziť nadmerným deformáciám rámov a krídiel vplyvom teplotnej rozťažnosti plastových profilov.

Regenerát

Profily pri ktorých bol pri výrobe použitý materiál, ktorý bol už raz roztavený a vyextrudovaný. Najčastejšie sa jedná o materiál vznikajúci pri výrobe profilov (profily mimo rozmerovej tolerancie) či odrezky z výroby okien. Tento úplne prvotriedny materiál by bolo nutné ináč vyhodiť a zlikvidovať, čo by bolo na jednej strane škoda a na druhej strane úplne nehospodárne a ostro odporujúce požiadavkám na zachovanie kvalitného životného prostredia. V záujme uzavretia toku materiálu (striktná požiadavka EU) je tento materiál naspäť primiešavaný do materiálu, z ktorého sa znovu vyrobia profily na okná. Materiálové charakteristiky sú prísne sledované a dozorované nezávislými orgánmi a v praxi sa nelíšia od prvomateriálu. V niektorých parametroch prvomateriál dokonca prekonávajú. Na trhu je bez akýchkoľvek problémov tento materiál od roku 1996.

Zvyčajnou praxou v SR je vytváranie dojmu u zákazníkov, že profily vyrábané s podielom regenerátu sú kvalitatívne horšie ako profily z prvomateriálu. Túto „argumentáciu“ však používajú len nekompetentní výrobcovia a predajcovia, ktorí nepoznajú stav technológie a výrobnej praxe. Dnes sa bez podielu regenerátu prakticky žiadny systém nevyrába. Teda aj takéto tvrdenie o zlej kvalite profilov s podielom regenerátu môže byť pre Vás vodítko pre rozlíšenie kvality - či skôr nekvality dodávateľa.

Orosovanie plastových okien

Je to prirodzený fyzikálny jav, avšak nežiadúci. Vzniká kondenzovaním vodnej pary obsiahnutej vo vzduchu. Tá kondenzuje v tedy ak je teplota povrchu skla nižšia ako je jej rosný bod. Plastové okná sa orosievajú od okrajov smerom ku stredu. Je to kvôli dištančnému profilu, ktorý vymedzuje vzdialenosť medzi sklami a tvorí dobrý tepelný most (na prechod "chladu" od vonkajšieho skla k vnútornému, ktoré sa tak po obvode ochladí až pod rosný bod). Je teda dobré ak je dištančný profil z tepelne nevodivého materiálu ako je plast.( V naších sklách sa štandardne používa teplý rámček Swisspacer).
Hlavnou príčinou rosenia je však nadmerná vlhkosť vzduchu a slabé vetranie. U normálnych okien funguje "prirodzené samovetranie" tzv. infiltrácia. Je to neustála obmena vzduchu cez škáry a netesnosti (ktorými sa však stráca teplo). Plastové okná sú natolko tesné, že toto samovetranie takmer nefunguje. Je asi 2,5 krát menšie ako u bežných okien. To ma za následok nasycovanie vzduchu vlhkosťou ktorú zvyšujeme napríklad i dýchaním. Odporúčanie znie - vetrať a hlavne efektívne, tzn. otvoriť okno dokorán na 5-8 minút a zavrieť. Taktiež k roseniu prispievajú i interiérové žalúzie, ktoré zabraňujú cirkulácií vzduchu popri skle, nevhodne umiestnené závesy alebo prerušované vykurovanie.

Realizujeme výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov.

Montáž okien a dverí realizujeme v súlade s normou STN 73 3134.

Poradíme a navrhneme najlepšie riešenie presne podľa Vašich požiadaviek.

Zákazky realizujeme po celom Slovensku, Rakúsku a Českej republike.

Realizujeme

nízkoenergetické domy

montáž okien a dverí

office budovy

Kontaktujte Nás

Kontaktné informácie

KANCELÁRIA:Južná trieda 1597/78, 040 01 KošiceFakturácia:Svetlá 1/258, 044 20 Malá IdaAdresa:Oknosystém s.r.o., Južná trieda 1597/78, 040 01 KošiceOsobné stretnutie je potrebné si dohodnúť VOPRED e-mailom alebo telefonicky.Mobil:+421 902 401 219Email:info@oknosystem.skIČO:46 680 896DIČ:2023521357IČ DPH:SK 2023521357Oprávnenie k podnikaniu: Obch. register Okr. súdu Košice I. Odd: Sro, Vložka č.: 29913/V