ALIPLAST STAR | Oknosystém s.r.o

ALIPLAST STAR

  • Trojkomorový okenný a dverový systém,
  • súčiniteľ tepelného prestupu rámu Uf =0,6-1,23 W/mK,
  • izolačné vložky pre prerušenie tepelného mostu šírky 45mm,
  • konštrukčná hľbka profilu: 90mm rám a 99mm krídlo,
  • nový štandard založenia okenných tabúľ do profilov (zväčšená hĺbka),
  • inovačný systém odvádzania vody z konštrukcie,
  • široký sortiment použitelného kovania,
  • moderný a elegantný design finálneho výrobku so špičkovými tepelno-izolačnými vlastnosťami.
ALIPLAST STAR