Ponzio PE96 PASSIVE | Oknosystém s.r.o

Ponzio PE96 PASSIVEPRE STAVBY ENERGETICKY ÚSPORNÉ A PASÍVNE

Okenný systém spĺňajúci najvyššie požiadavky týkajúce sa tepelnej izolácie - určený na montáž v stavbách energeticky úsporných a pasívnych (U < 0,8 W/m2K).

Konštrukčná hĺbka profilov pre zárubne je 96 mm, pre krídla 106 mm.

Veľkokomorové tepelné vložky šírky 62 mm a dvojzložkové centrálne tesnenie dovoľujú získať vysokú úroveň tepelnej izolácie.

Široké možnosti zasklenia umožňujú použitie výplní so šírkou do 84 mm.

Systém má dve varianty: Passive a Passive+ používané v závislosti na požiadavkách týkajúcich sa úrovne šetrenia energie.

Systém s trojkomorovou konštrukciou profilu s drážkou na kovanie v štandarde Euro. Je určený pre okná s veľmi vysokými požiadavkami na tepelnú izoláciu:

  • vysoký tepelnoizolačný výkon je zaručený viackomorovými prerušovačmi tepelných mostov so šírkou 62 mm a dvojzložkovým stredovým tesnením,
  • možnosť vytvárať konštrukcie veľkých rozmerov,
  • možnosť zlícovania okenných krídiel s rámom (jedna rovina na vonkajšej strane).
Ponzio PE96 PASSIVE