VETRACIE MERIEŽKY | Oknosystém s.r.o

VETRACIE MERIEŽKY


Vetracie mriežky na okná sú jednoduché zariadenia, ktoré zodpovedajú za prúdenie čerstvého vzduchu zvonka dovnútra. Vetracie mriežky sa používajú v miestnostiach s gravitačným, mechanickým alebo hybridným vetraním. Môžu sa používať v oknách vyrobených z PVC, dreva alebo hliníka. Mali by sa montovať v hornej časti okenného rámu alebo na kazetu vonkajšej rolety.

TLAKOVÁ VETRACIA MRIEŽKA

Je vybavená stabilizátorom vetrania, ktorý chráni pred príliš silným prúdením čerstvého vzduchu. Funkcia má veľmi dobré využitie najmä v zime, keď môžu rozdielne teploty po stranách okna viesť k zbytočnej strate tepla. Stabilizátor je súčasťou mriežky vo forme membrány, ktorá sa nachádza v mriežke alebo na vonkajšom prívode (kryté).

VLHKOSTNÁ VETRACIA MRIEŽKA

Automaticky reguluje prúdenie čerstvého vzduchu v závislosti od úrovne relatívnej vlhkosti v miestnosti. Prvkom, ktorý ovláda mieru otvorenosti mriežky je zväzok polyamidovej pásky. Čím vyššia je relatívna vlhkosť, tým viac sa otvorí vetracia mriežka a tým viac čerstvého vzduchu prúdi do miestnosti. Toto riešenie získalo najviac priaznivcov na trhu vďaka minimálnej potrebe zasahovania používateľa do činnosti zariadenia.

SACIA VETRACIA MRIEŽKA

Skladá sa z dvoch prvkov so šírkou 125 mm. Vetracie klapky sú rôzne vyvážené, vďaka čomu mriežka vhodne reaguje na nápor vetra. Čerstvý vzduch sa zvonka dostáva do priestoru medzi krídlom a rámom. Odtiaľ ohriaty putuje nahor a mriežkou sa dostáva dovnútra miestnosti. Mriežka sa jednoducho montuje, pričom nie je potrebné špeciálne vŕtanie ani frézovanie. Inštalácia môže byť vykonaná aj na namontovanom okne.

MANUELLE VETRACIA MRIEŽKA

Najjednoduchšia vetracia mriežka, pri ktorej za intenzitu vzdušného prúdenia zodpovedný používateľ. Manuálnou reguláciou používateľ ovplyvňuje otvorenie mriežky a tým aj prúdenie vzduchu.

Príslušenstvo - vetracie mriežky