STAR | Oknosystém s.r.o

Aliplast STARDOKONALÝ TEPELNO IZOLAČNÝ SYSTÉM

Charakteristickou vlastnosťou trojkomorového okenného a dverového systému Star 90 je zvýšená tepelná izolácia. Vďaka použitiu inovatívnych izolačných vložiek, tepelného tesnenia pod izolačným sklom, dvoch typov dvojzložkových centrálnych tesnení a medzipriečkovej izolačnej vložky s hÍbkou 45 mm, sa nadobudli vynikajúce tepelné vlastnosti - U, v rozmedzí od 0,73 do 1,21 W/m2K. Systém je založený na veľmi širokom ráme 90 mm a krídle 99 mm v okennom systéme. štandardne sa tu používa zasklenie s tromi izoačnými sklami s koeficientom tepelnej priepustnosti U,= 0,5 W/m2K. Vďaka tomuto všetkému môže byť systém Star 90 úspešne použitý do nízkoenergetických domov.

STABILIT A A TRVANLIVOSŤ

Nový štandard prekrývania profilu s izolačným sklom a zvýšená hĺbka výrazne zlepšuje izolačné a konštrukčné vlastnosti systému.

KOMPATIBILNÝ S PANELOVÝMI DVERAMI

Dverový systém Star 90 má v sebe riešenie krídla, umožňujúce používať dvere so zlícovaným panelom s rámom - z vonkajšej strany alebo z oboch strán. Vďaka tomu sú dvere dokonale izolačné a vyzerajú veľmi modeme.

plastové okná Star